Teenuse osutamise tingimused


Teenuse osutamise tingimused

Teenuse eest tasumisega kinnitab Klient ühtlasi, et on tutvunud ja nõustunud  teenuse pakkuja tingimustega, mis asuvad kõikides müügiesindustes ja kodulehel www.kliin.ee

Teenuse üldtingimused:

 • Hinnakirjas olev hind kehtib pesumajja toodud toodetele mille maksumus ei ületa 400 EUR-i. Kui toode on kallim kui 400 EUR, peab klient sellest teavitama klienditeenindajat, kes otsustab, kas toode võetakse vastu või ei. Kalliste toodete puhul kehtib kokkuleppehind. Kui toote vastuvõtmisel on näha, et see on tugevasti määrdunud või puhastamise käigus ilmnevad varjatud defektid või plekid, mis tavapesemise käigus ei eemaldunud, siis on teenuse pakkujal  õigus lisada teenuse hinnale eritöötlustasu kuni 100% tavateenuse hinnast või lepitakse kokku täiendav hind. Kui kokkulepet ei saavutata, siis on teenusepakkujal õigus keelduda toote edasisest puhastamisest. Kui toode ei lähe eritöötluse tulemusel  puhataks, siis eritöötlustasu ei võeta.
 • Teenusepakkuja ei garanteeri kõikide plekkide eemaldumist. Kui toode ei lähe puhtaks, siis tavapuhastamise eest raha ei tagastata.
 • Kaalutooted kaalutakse vastuvõtmisel ja pestakse iga kliendi pesu eraldi, sellest tulenevalt on kliendil kohustus kaalutooted sorteerida (sirg- ja segapesu) värvide järgi eeldusel, et neid on võimalik koos pesta. Kui kliendil puudub see oskus, siis teavitab sellest vastuvõtjat ja pesud sorteeritakse koos vastuvõtjaga. Sorteerimata pesu pestakse koos . Teenuse pakkuja ei vastuta sirg- ja segapesu pesemisel värvi andvate toodete eest, mis ühtlasi võivad rikkuda kogu pesu. Sirg- ja segapesu hinna arvestamisel on lähtutud, et ühte masinasse pandava pesu arvestuslik miinimum kogus on 3 kg, seega ühe masina miinimum hind on 3 kg hind. 

 

 • Käsipesu lubava hooldusjuhendi korral tehakse toodetele masinpesu  seadme tootja poolt valmistatud käsipesuprogrammiga.

 

 • Soovitame vastuvõetud riided kontrollida kätte saamisel ja pretensioonid esitada koheselt.

 

 • Hoiatame, et teenuse osutamise käigus võivad tootel olevad lukud, lukuotsikud, nööbid, trukid ja teised aksessuaarid puruneda või kahjustuda. See võib olla tingitud toote ekspluateerimisest või toote tootja poolt paigaldatud lisade varjatud defektidest. Toote tootja peab tagama, et tootele paigaldatud lisad kannatavad toote tootja poolt lubatud hoolduseks kasutatavat tehnoloogilist protsessi.

 

 

Ohud mis võivad tekkida vaipade keemilise- või vesipesu teostamise käigus:

 

Puhastusse toodud vaibad peavad olema klopitud.

 • Plekid võivad mitte eemalduda ja tootel võivad tekkida kahjustused ( rebenemine, kokkutõmbumine, värvi muutus või mõni muu ettenägematu kahjustus). Tegemist võib olla toote varjatud defektiga või ekspluatatsiooni käigus tekkinud kahjustusega.
 • ebameeldiva lõhna mitte eemaldumine
 • värvi eemaldumine või värvi muutus
 • küünlavaha mis on sattunud vaibale, eriti värviline, võib muuta toote värvi
 • liimitud alusega vaipadel võib liim eemalduda ja vaip võib kaotada vormi. Võib jätkuda ka liimi pudenemine
 • kõrge narmastega vaipadel ei ole võimalik aluspinda puhtaks saada.

 

Pesemisteenuse OÜ ei vastuta:

 

 • Taskusse unustatud esemete ja nende poolt tekitatud kahjustuste eest
 • Toote kahjustumise eest kui tootja on paigaldanud  valed hooldusjuhised.
 • Ilma  hooldusjuhendita toote annab omanik hooldusse omal vastutusel

 

Muud teenused:

 

 • Üldjuhul on teenuse osutamise aeg 72 tundi või tähtaeg lepitakse kliendiga eraldi kokku, välja arvatud kampaaniate perioodid, sel juhul on teenuse osutamise aeg kuni 30 tööpäeva. Kui toode on puhastatud saadetakse teade sms sõnumiga kliendi telefonile. Juhul kui klient ei ole sõnumit 5 päeva jooksul saanud peaks ta pesumajaga ühendust võtma.
 • Valmis tooteid hoiame tasuta kuni 30 päeva alates kättesaamise tähtajast, edasi rakendub hoiustamise tasu 1 EUR päevas. Kui toote kättesaamise tähtajast on möödunud 6 kuud, siis toode kas hävitatakse või annetatakse heategevuseks.
 • Meie klientide paremaks teenindamiseks klienditeenindus salvestatakse.

 

 

Meeldivat koostööd soovides

KLIIN