Tööriiete pesemine

Tööriideid tuleb hooldada järjepidevalt, nii pikeneb riiete eluiga.. Igapäevaselt kasutuses olevaid tööriideid tuleb puhastada vastavalt kasutusintensiivsusele, kuid mitte vähem kui kord nädalas. Sellega garanteeritakse tööriiete kandja mugavus, puhtus ning hea tervis. Tööriiete hooldamisel tuleb arvestada, et nende kasutamine on tunduvalt intensiivsem tavariietest ja sellest tulenevalt nende puhastamine alati ei anna loodetud tulemust. Mida sagedamini tööriideid puhastatakse, seda suurem tõenäosus on saada ootustele vastavat tulemust